Κανονισμός σχολής χορού Gkampeli Youth Ballet

Για τη Σχολή,

 

 • Κάθε παιδί τοποθετείται στην ανάλογη τάξη λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα χρόνια σπουδών, το ταλέντο κ.α. Η απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση της Σχολής.

 • Η ώρα διδασκαλίας είναι 55 λεπτά. Στα προχωρημένα τμήματα ο χρόνος αυξάνεται.

 • Τις χρονιές που η Σχολή δεν έχει παράσταση γίνονται «Ανοικτά Μαθήματα» τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνει η Διεύθυνση, όπου μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν την πρόοδο των μαθητών μας.

 • Τις χρονιές που η Σχολή έχει παράσταση, δεν γίνονται «Ανοικτά Μαθήματα».

 • Για την παράσταση η Σχολή αναλαμβάνει όλο το οργανωτικό κομμάτι, όπως να βρει και να κλείσει το θέατρο, τα σκηνικά, τους φωτισμούς, τη μουσική, την εκτύπωση και διανομή του προγράμματος και την κάλυψη όποιων άλλων εξόδων προκύψουν. Οι γονείς επιβαρύνονται με τα έξοδα των κοστουμιών των παιδιών τους και των εισιτηρίων, που προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατό φθηνότερα. Όσοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παράσταση συμμετέχουν κανονικά στα μαθήματα της Σχολής.

 • Το πρόγραμμα της Σχολής εναρμονίζεται με το σχολικό πρόγραμμα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθεί τις αργίες των δημόσιων σχολείων.

 • Η Σχολή κλείνει μισή ώρα μετά το τελευταίο μάθημα.

 • Η Σχολή λειτουργεί βάση αναλυτικού προγράμματος αλλά διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να προσαρμόζει τις ώρες και το είδος των μαθημάτων της κατά την κρίση της, με υποχρέωση έγκαιρης ειδοποίησης των μαθητών.

 • Εάν χαθεί μάθημα από υπαιτιότητα της σχολής, είναι υποχρεωμένη να το αναπληρώσει.

 • Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου.

 • Η Σχολή μπορεί να χορηγεί απλές βεβαιώσεις για τη φοίτηση των μαθητών και απαγορεύεται η χορήγηση οποιοδήποτε διπλώματος.

 • Η Σχολή υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου μαθητών (μαθητολόγιο) το οποίο ελέγχεται από την εφορία και το Υπουργείο. Για το λόγο αυτό:

  1. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται από 1-10 κάθε μήνα (ασχέτως απουσιών).
  2. Εγγραφές που γίνονται μέχρι και τις 15 του μήνα θεωρούνται ότι έγιναν από την 1η του μήνα.
  3.Όταν ένα παιδί θέλει να διακόψει τα μαθήματα οφείλει να ειδοποιήσει τη Διεύθυνση από τον προηγούμενο μήνα.
Για τους Γονείς,

 • Οι μαθητές μας πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι, με κορμάκι σε χρώμα που ορίζει η Διεύθυνση και με τα μαλλιά καλοχτενισμένα και πιασμένα σε κότσο.

 • Να έρχεστε πάντα στην ώρα σας (κατά προτίμηση 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος) και με όσο το δυνατό λιγότερες απουσίες.

 • Απαγορεύονται τα κοσμήματα (ρολόγια, δαχτυλίδια κλπ.) στην ώρα του μαθήματος.

 • Απαγορεύεται κατά την ώρα του μαθήματος το άνοιγμα της πόρτας της αίθουσας διδασκαλίας από τους γονείς.

 • Παρακαλούμε μαθητές, γονείς και συνοδούς να παρακολουθούν κάθε ανακοίνωση που τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.

 • Απαγορεύεται η χρήση του πίνακα ανακοινώσεων χωρίς άδεια.

 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα παιδί να φεύγει μόνο του, εκτός κι αν έχουμε ειδοποιηθεί σχετικά από τους γονείς του.

 • Η πληρωμή των διδάκτρων του μήνα Ιουνίου γίνεται μαζί με την πληρωμή του μήνα Μαΐου.

 • Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβαλλόμενα δίδακτρα.

 • Οι μαθητές είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διασφάλιση των ατομικών τους αντικειμένων και δεν δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωσης αν απολέσουν, λόγω υπαιτιότητάς τους, μέρος ή και το σύνολο αυτών.

 • Για να παραμείνει ένα παιδί στους χώρους της Σχολής εκτός των διδακτικών του ωρών, θα πρέπει να ζητηθεί ειδική άδεια από τη Διεύθυνση.

 • Απαγορεύεται το φαγητό σε όλους τους χώρους της Σχολής.

 • Απαγορεύεται το μάσημα τσίχλας εντός της αίθουσας διδασκαλίας.

 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Σχολής.

 • Μαζί με την εγγραφή πρέπει να χορηγείτε και Ιατρική Βεβαίωση ότι ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει κανονικά το μάθημα.

 • Διακοπή της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιολογεί επιστροφή μέρους ή του συνόλου καταβληθέντων διδάκτρων.